Wat is de werkwijze van de kinderfysiotherapeut?

Tijdens het eerste bezoek maken we kennis met elkaar en bespreken we de problemen die het kind of de ouders ervaren. Daarna zal de kinderfysiotherapeut het kind onderzoeken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en er wordt in overleg met het kind en u een behandelplan opgesteld. Aan het einde van de behandelepisode zal de kinderfysiotherapeut de behandeling met u evalueren.

Vergoeding van de behandeling

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw kind heeft recht op 18 behandelingen. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan kunnen die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is echter wel afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Wij zijn direct toegankelijk, dat betekent dat er geen verwijzing van een arts noodzakelijk is.

Aan huis behandeling

In sommige situaties is het prettiger als de kinderfysiotherapeut bij u thuis komt. In dat geval is er altijd een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk

DSC_2768RSP-2


Wanneer komt uw kind in aanmerking voor kinderfysiotherapeutische behandeling?

 • Bij een motorische ontwikkelingsachterstand; matige hoofdbalans, niet “op tijd” kruipen/ lopen, veel vallen, niet mee kunnen komen met gym, houterig bewegen
 • Schrijfproblemen
 • Baby’s met een voorkeurshouding/ asymmetrische zuigeling, moeite met hoofdbalans
 • Onrustige baby’s/ huilbaby’s
 • Kinderen die billenschuiven in plaats van kruipen
 • Kinderen met neurologische problematiek
 • Te vroeg geboren kinderen
 • Kinderen met heupproblemen
 • Kinderen met een vreemd/ bijzonder looppatroon
 • Kinderen met orthopedische problemen: bv na een breuk of bij pijnklachten
 • Kinderen met een lage of hoge spierspanning
 • Kinderen met ademhalingsproblematiek
 • Kinderen met jeugdreuma of andere aandoeningen waarbij ze problemen ervaren in de motoriek
 • Kinderen met DCD
 • Kinderen met houdingsproblemen