Multiple Sclerose  

Wat is MS en waarom helpt bewegen?
MS is een aantasting van het centrale zenuwstelsel, de hersenen en het ruggenmerg. De oorzaak is onbekend, de gevolgen kunnen zich overal in het lichaam voordoen. Bij iedereen verloopt de ziekte weer anders. Ook de ernst van de verschijnselen varieert. Er zijn mensen zonder klachten of met klachten die weer verdwijnen, maar ook met blijvende klachten en functieverlies.
Bij een chronische aandoening zoals MS heeft u (steeds) minder energie te besteden.
Dit leidt tot de voor MS zo kenmerkende extreme vermoeidheidsklachten. 
De spierproblematiek van de MS-patiënt bestaat uit krachtsverlies, spierspasmen en coördinatiestoornissen. Revalidatietraining bij MS- patiënten heeft een positieve invloed op de lichamelijke fitheid, kwaliteit van leven, mobiliteit en vermoeidheid. Kwaliteit van leven en mobiliteit nemen toe door revalidatietraining en de mate van vermoeidheid neemt hierdoor af.

Voor wie is het beweegprogramma MS bedoeld?
Het beweegprogramma is voor MS-patiënten die

• willen revalideren;
• (onlangs) zijn gerevalideerd;
• het revalidatieniveau op peil willen houden en indien mogelijk verbeteren;
• graag willen bewegen op een verantwoorde manier;
• op een eigen niveau willen bewegen;
• last hebben van vermoeidheid.

Wat houdt het beweegprogramma MS in?
De fysiotherapeut leert u anders met uw energie om te gaan en laat u binnen uw grenzen en onder begeleiding bewegen. Het beweegprogramma is gericht op:

• het verbeteren van de algemene conditie
• het verbeteren / behouden van de beweeglijkheid van de gewrichten
• het verbeteren / behouden van de spierkracht
• het bevorderen van het evenwichtsgevoel
• het trainen van de dagelijkse bewegingen, zoals lopen, bukken, opstaan e.d.
• het zelfstandig kunnen functioneren

Vergoeding
MS staat op de lijst met chronische aandoeningen. Dit geeft recht op een onbeperkt aantal behandelingen fysiotherapie. Voor langdurige behandeling heeft u echter wel een machtiging nodig van de specialist. Bij een chronische indicatie krijgt u de eerst 20 behandelingen, afhankelijk van uw verzekering, meestal via de aanvullende verzekering deels of volledig vergoed. Vanaf de 20e behandeling krijgt u de behandelingen via de basisverzekering.