Nieuwe heup of nieuwe knie

Krijgt u binnenkort een nieuwe heup of knie, dan is het verstandig om u hierop goed voor
te bereiden! Wij begeleiden u daar graag bij. Om het hele proces optimaal te laten verlopen is fysiotherapeutische ondersteuning zeker van belang, zowel vóór uw operatie als bij het revalideren.

Voor de operatie:
Met persoonlijke begeleiding van uw fysiotherapeut kunt u uw algehele conditie verbeteren. Hoe beter uw fysieke gesteldheid is, in de preoperatieve fase, hoe sneller u revalideert.     Dit wordt het zogenaamde BIBO principe genoemd, ”Better In, Better Out” (sterker voor de operatie, sterker na de operatie).

Zodra de datum van operatie bekend is, kunnen wij in overleg met u de revalidatie-begeleiding gaan plannen.

Na de operatie:
Direct na thuiskomst kunnen we met de begeleiding van uw revalidatie beginnen. Als u al in het ziekenhuis met de revalidatie bent gestart, dan kan uw herstel bij ons worden voortgezet.

Voor de eerste begeleiding komen we bij u thuis, indien u voldoende mobiel bent om onze praktijk te bezoeken, kunnen wij u daar vervolgens meer mogelijkheden bieden.

A: Individueel revalideren

B: In een kleine groep.

De revalidatie is gericht op een optimaal herstel van uw dagelijks functioneren. Zodat u uw dagelijks activiteiten weer zelfstandig kunt oppakken. Er is veel aandacht voor mobiliteit van de knie of de heup en voor de spierkracht. Zodra spierkracht en mobiliteit verbeteren, wordt u stabieler en beter belastbaar. Voor beide mogelijkheden geldt een persoonlijke begeleiding door een fysiotherapeut waarbij wordt uitgegaan van uw wensen en mogelijkheden.

Vergoeding
De eerst 20 behandelingen krijgt u, afhankelijk van uw verzekering, meestal via de aanvullende verzekering deels of volledig vergoed. Vanaf de 20e behandeling krijgt u de behandelingen voor maximaal 1 jaar vergoed via de basisverzekering.

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie, dan  kunt u telefonisch contact met ons opnemen of mailen